samenaarschot
Meerjarenplanning met sociale accenten dankzij sp.a-schepen Geert Schellens

Meerjarenplanning met sociale accenten dankzij sp.a-schepen Geert Schellens

Gisteren, 14 december 2013, hebben de burgemeester en schepenen de meerjarenplanning ...

meer
Apr27

Komen eten bij sp.a Aarschot

Iedereen van harte welkom op ons jaarlijks eetfeest.

meer

nieuws!

Iedereen welkom

Komen eten bij sp.a Aarschot

dinsdag 25 maart 2014

27 april 2014

Naar jaarlijkse gewoonte orgiseren wij een eetfeest aan democratische prijzen. Iedereen van harte welkom van 11.30u tot 19u.

  

Meerjarenplanning met sociale accenten dankzij sp.a-schepen Geert Schellens

Gisteren, 14 december 2013, hebben de burgemeester en schepenen de meerjarenplanning 2014-2019 voor onze stad voorgesteld. Dat is de rode draad voor het beleid in onze stad voor de ... meer

sp.a houdt woord

In ons verkiezingsprogramma schreven wij dat we van Aarschot een plaats willen maken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarom beloofden wij dat op plaatsen waar veel jong ... meer

Samenstroom actie najaar 2013

Na de succesvolle groepsaankoop dit voorjaar organiseert Samenstroom dit najaar een nieuwe samenaankoop van groene stroom en gas. Deelnemen aan deze nieuwe groepsaankoop kan nog ... meer

Stad Aarschot geeft laaggeschoolde en langdurig werklozen kansen op de arbeidsmarkt

Eén van de problemen waar langdurig werklozen en laaggeschoolde werklozen mee te kampen hebben, is het gebrek aan werkervaring. Klassieke werkgevers vragen meestal enige erv ... meer
15 04 2014
lees meer
telex Werken aan 3,40 euro per uur? No way!

België

Menswaardiger behandeling voor geïnterneerden.

De nieuwe wet op de internering die Bert Anciaux erdoor kreeg zet een eerste en belangrijke stap op de weg naar een menswaardige behandeling van geïnterneerden.

lees meer
geplaatst op
don 24/04/2014 - 13:50

Werk

Opstap naar job op maat door werk- en zorgtraject

Vandaag keurt het Vlaams Parlement het decreet ‘werk- en zorgtrajecten’ goed. “Hierdoor bieden we mensen die behoefte hebben aan zorg en niet onmiddellijk aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt een traject op maat aan. Dit nieuwe decreet is een mijlpaal in de samenwerking tussen werk en welzijn”, zegt een tevreden initiatiefnemer Bart Van Malderen.

lees meer
geplaatst op
don 24/04/2014 - 14:23

Vlaanderen

Van bouwsector naar woonsector

Vandaag zijn de acht geselecteerde projecten van de Proeftuin Woningrenovatie bekendgemaakt. Ingrid Lieten ondersteunt hiermee innovatieve projecten die de bouwsector helpen vernieuwen en tegelijk de renovatie van woningen betaalbaar houden.

lees meer
geplaatst op
don 24/04/2014 - 17:37