samenaarschot
Ook Aarschot  gaat voor minstens 20% minder C02-uitstoot tegen 2020

Ook Aarschot gaat voor minstens 20% minder C02-uitstoot tegen 2020

Afgelopen woensdag 25 juni ondertekenden de burgemeester en de schepen voor ...

meer

nieuws!

Ook Aarschot gaat voor minstens 20% minder C02-uitstoot tegen 2020

zondag 29 juni 2014

Afgelopen woensdag 25 juni ondertekenden de burgemeester en de schepen voor leefmilieu, Geert Schellens, (sp.a) samen met de overige Vlaamse Brabantse gemeenten in het Provinciehuis de Europese burgemeesterconvenant. Hiermee engageren deze gemeentes zich om tegen 2020 de CO2- uitstoot met minstens 20% terug te dringen.

Geert Schellens:“Zo maar even 80% van het energieverbruik en de CO2- uitstoot houdt verband met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit. De Europese Commissie betrekt daarom de lokale besturen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. We engageren ons nu om concrete maatregelen te nemen om die uitstoot met 20% te verminderen. Voor die acties vertrekken de gemeentes van een Europees actieplan, dat ze zelf kunnen invullen naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid en vertalen naar een lokaal klimaatplan. Daarvoor kunnen we rekenen op de hulp en begeleiding vanwege de Provincie en Interleuven.”

(foto: Stef Gilissen)

  

Braakliggend terrein levert friet voor hele buurt

Ken jij je buren nog? En je overburen? Doen jullie soms dingen samen? Als je dit aan iemand vraagt, zie je hem of haar meestal melancholisch terugdenken aan de ‘goeie ouwe ti ... meer

Renovatie Gijmelbergwijk, mede dankzij sp.a-gemeenteraadslid Nicole Van Emelen

  Dankzij een goede samenwerking tussen de vernieuwde Raad van Bestuur, onder leiding van voorzitter Nicole Van Emelen, en de directeur Kris Reynders heeft de werking van de ... meer

Schepen van Sociale Economie Geert Schellens trekt volop de kaart van sociale tewerkstelling in Aarschot

In het programma waarmee wij in 2013 naar de gemeenteraadsverkiezingen trokken, beloofden wij  te gaan voor  méér sociale economie is onze stad. ... meer

Meerjarenplanning met sociale accenten dankzij sp.a-schepen Geert Schellens

Gisteren, 14 december 2013, hebben de burgemeester en schepenen de meerjarenplanning 2014-2019 voor onze stad voorgesteld. Dat is de rode draad voor het beleid in onze stad voor de ... meer
20 10 2014
lees meer
"Schrap de besparingen in onderwijs"

Samenleving

Studenten en senioren onder één dak! #dagvandeouderen

Samenwerken loont, ook op de internationale dag van de ouderen. In een samenleving waarin het individu steeds meer een hoofdrol lijkt op te eisen, tonen we elke dag opnieuw dat het anders kan. Het is immers veel verstandiger en goedkoper om samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we allemaal voor staan, vroeg of laat. De stad Gent brengt senioren en jongeren samen, samen onder één dak: een win-win voor beiden.

lees meer
geplaatst op
vrij 03/10/2014 - 14:52

Cultuur en media

Nog meer besparen door RSZ-korting kunstenaars te schrappen?

Vandaag werd bekend dat door de zesde fase van de staatshervorming een pakket "doelgroepenbeleid" overgeheveld wordt van de federale overheid naar Vlaanderen. De Vlaamse regering zal nog focussen op mensen met een arbeidshandicap, op oudere werknemers en op jongeren. De doelgroepkorting voor kunstenaars is er niet meer bij. sp.a is niet te spreken over de afschaffing en zal hierover de bevoegde minister ondervragen in het parlement.

lees meer
geplaatst op
di 30/09/2014 - 18:04

Energie

Schrappen energiescans verhoogt energiearmoede

Vlaanderen schrapt het project van de energiesnoeiers. Daardoor dreigen ruim 150 mensen hun job te verliezen én worden alle inspanningen voor energiebesparingen bij kwetsbare gezinnen teniet gedaan. “Zo gaat men van een win-win naar een verlies-verlies project”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders.

lees meer
geplaatst op
don 09/10/2014 - 14:59